MED LEARN ENGLISH FÅR BØRNENE EN SJOV OPLEVELSE MED LÆRING GENNEM LEG.


Learn English kan spilles for fornøjelsens skyld alene, men er tænkt som et underholdende supplement til engelskundervisningen i indskolingen. Spillet er baseret på, at mindre børn lærer mest intenst, når lysten driver værket, og bedst husker det, de lærer gennem leg. Med Learn English som ramme bliver børnene udfordret præcis på deres niveau, så de lærer aktivt, nysgerrigt og legende.

 

Leg er en god måde at lære på, og især på de lave klassetrin kan man med fordel have en legende tilgang til læring. Det er derfor legen, der fokuseres på i Learn English.

 

Learn English fokuserer med 60 billedbrikker og 60 ordbrikker på at skabe eller øge børnenes engelske ordforråd med ord fra deres hverdag. Det består af flere små spil med stigende sværhedsgrad, heriblandt kendte varianter som vendespil og billedlotteri med engelske ord som omdrejningspunkt.


Learn English

  • Øger børnenes engelske ordforråd med ord fra deres hverdag
  • Styrker børnenes udtale af engelske ord
  • Giver børnene en fornemmelse for sammenhængen mellem det skrevne engelske sprog og dets udtale

2-4 spillere fra seks år.

 

 

 

 Alfabetisk indeks  |  Sitemap