Med TID TIL TAL får børnene i 0. til 3. klasse en sjov oplevelse med læring gennem leg.


TID TIL TAL fokuserer på at øge børnenes talforståelse, og med sine syv sjove terninger og 54 talkort træner spillet børnenes regnefærdigheder. TID TIL TAL består af tolv små lege og spil med stigende sværhedsgrad, der alle styrker børnenes fornemmelse for sammenhængene mellem tal.

 

TID TIL TAL kan spilles for fornøjelsens skyld alene, men er tænkt som et underholdende supplement til undervisningen i regning i indskolingen. Spillet er baseret på, at mindre børn lærer mest intenst, når lysten driver værket, og bedst husker det, de lærer gennem leg. Med TID TIL TAL som ramme bliver børnene udfordret præcis på deres niveau, så de lærer aktivt, nysgerrigt og legende.


TID TIL TAL

  • Øger børnenes talforståelse
  • Træner børnenes færdigheder i de fire regnearter
  • Styrker børnenes fornemmelse for sammenhænge mellem tal, blandt andet gennem de talpar, der også kendes som 10'er-venner

2-4 spillere fra seks år

 

 

 

 

 Alfabetisk indeks  |  Sitemap